Vyjádření školy k tělocvičně

Věra Burešová  Sdílet článek na nebo

Vyjádření vedení ZŠ NMnM, Leandra Čecha 860 k návrhu usnesení RM ze dne 6. 4. 2020, který se týká změny ve zřizovací listině školy, znamenající odebrání …

Vyjádření školy k tělocvičně

Vyjádření vedení ZŠ NMnM, Leandra Čecha 860 k návrhu usnesení RM ze dne 6. 4. 2020, který se týká změny ve zřizovací listině školy, znamenající odebrání tělocvičny z majetku školy do majetku města NMnM.

Dne 6. dubna 2020 vydala Rada města na svém zasedání návrh usnesení o změně ve zřizovací listině naší školy, a de facto o odebrání tělocvičny naší organizaci. Byla to pro nás nečekaná zpráva, toto opatření nebylo s ředitelstvím školy nijak konzultováno a je to opravdu čistě a pouze rozhodnutí Rady města. Vyjadřujeme proto touto cestou zásadní nesouhlas se záměrem zřizovatele a žádáme, aby tento návrh nebyl na jednání zastupitelstva vůbec projednáván.

Naše škola jako jediná ve městě zůstane bez vlastního sportovního zázemí. „Svoji“ tělocvičnu má ZŠ na Vratislavově náměstí, SOŠ na Bělisku, Gynome „vlastní“ dokonce 2 tělocvičny a posilovnu. Pouze naše ZŠ s 50letou sportovní tradicí a sportovním klubem, který čítá cca 150 zapsaných dětí, nebude mít ani tělocvičnu, ani hřiště, což je asi celorepublikový unikát.

V případě realizace tohoto návrhu bude nad přidělováním volných hodin v tělocvičně bdít pověřená osoba, která se pohybuje mimo školní dění. Dostaneme se tak do situace, kdy budeme muset žádat o každou hodinu tělocviku a přizpůsobovat se jiným organizacím. A to je u školy, která má cca 500 žáků, 20 tříd a školní klub s rozsáhlou odpolední činností, zásadní komplikace při sestavování rozvrhu činností. Takovýto stav neumožňuje využívat tělocvičnu volně, např. při pořádání soutěží, školních akcí aj., a ani operativně reagovat na změny rozvrhu během školního roku (např. během výuky povinného plavání).

Z jednání rady města vyplývá, že se jedná o nové koncepční řešení využívání sportovišť v NM. Bohužel v tomto směru bylo s naší školou jednáno pouze v souvislosti s vybavením nové haly a požadavku na počet hodin jejího využití z naší strany. Žádné další záležitosti týkající se záměrů města ve sportovní oblasti s námi řešeny nebyly.

Mgr. Jan Krakovič – ředitel školy