Zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí od 4. 1. 2021

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Od 4. 1. 2021 bude naše škola opět zajišťovat péči o děti ve věku do 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnáni ve vládou určených profesích. …

Zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 bude naše škola opět zajišťovat péči o děti ve věku do 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnáni ve vládou určených profesích. Provoz bude zajištěn od pondělí 4. 1. 2021 v pracovní dny v maximálním rozsahu od 6.00 do 16.00. Pro žáky budou zajištěny obědy ve školní jídelně.

K přijetí dítěte je nutné podat přihlášku. Vyplněnou přihlášku zašlete v elektronické formě na zalesakova@zs2nmnm.cz v co možná největším předstihu před nástupem dítěte, prosíme zejména o jasné uvedení doby pobytu pro první den přítomnosti dítěte v naší škole a telefonický kontakt na zákonného zástupce dítěte. Taktéž uveďte email rodiče, zda bude dítě odebírat ve škole obědy, na jakou školu a do jaké třídy dítě běžně chodí.

Přihlášku je nutné následně doručit do kanceláře školy i v tištěné formě s originálním podpisem zákonného zástupce a potvrzením zaměstnavatele.

V případě dotazů volejte na číslo 566 598 600.

Mgr. Tomáš Augustýn Ph.D.

ředitel školy

Soubory ke stažení