Zajištění péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury v době uzavření škol

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Naše škola je jednou ze škol, která zajišťuje péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury. Péči zajišťujeme v pracovní dny v maximálním rozsahu 6.00 – 16.00 …

Zajištění péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury v době uzavření škol

Naše škola je jednou ze škol, která zajišťuje péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury. Péči zajišťujeme v pracovní dny v maximálním rozsahu 6.00 – 16.00 hod. V případě zájmu je možné odebírat školní stravu dle provozního řádu školní jídelny.  

Pro přijetí do péče je nutné předem odevzdat vyplněnou přihlášku. Přihláška je určená pro děti navštěvující jinou ZŠ i pro žáky naší školy. Přihláška ke stažení zde  

V případě zájmu volejte do kanceláře školy: 566 598 600, případně řediteli školy: 778 499 868. 

Přihlášku můžete posílat na mail: zalesakova@zs2nmnm.cz nebo augustyn@zs2nmnm.cz

Mgr. Tomáš Augustýn Ph.D.

ředitel školy

 

Soubory ke stažení