Zápis do 1. třídy na rok 2021/2022 bez přítomnosti dětí

Vlasta Zálešáková  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče a milí předškoláci, dle nařízení MŠMT se bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 konat  v termínu od 1.4.2021 do 30.4.2021 …

Zápis do 1. třídy na rok 2021/2022 bez přítomnosti dětí

Vážení rodiče a milí předškoláci,

dle nařízení MŠMT se bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 konat  v termínu od 1.4.2021 do 30.4.2021 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

Ředitel školy rozhodl, že rodiče mohou na naši školu odevzdávat žádosti o přijetí od 8. 4. 2021 do 16. 4. 2021, popřípadě od 28. 4. 2021  do 30. 4. 2021.

Rodiče budou podávat potřebné dokumenty na adresu školy:

 • poštou na adresu školy
 • přímo do schránky školy
 • elektronicky s elektronickým podpisem
  • na e-mail: info@zs2nmnm.cz, zalesakova@zs2nmnm.cz
  • datovou schránkou – hr5jh3w

K zápisu budete potřebovat:

 • kopie rodného listu dítěte nebo čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé
 • Žádost o přijetí zde
 • Zápisní lístek  zde
 • pokud budete žádat o odklad  – Žádost o odklad  zde + vyjádření PPP a lékaře
 • pětileté děti – vyjádření PPP
 • děti po odkladu – Rozhodnutí o odkladu 2020/21

Dokumenty bude také možné vyzvednout od 1.4. do 16.4. ve spojovacím krčku u jídelny (od 8.00 do 13.00), popřípadě po telefonické domluvě, telefon 566 598 600. 

Škola všem přihlášeným dětem zašle identifikační (registrační) číslo na Vámi udanou e-mailovou adresu. Pokud neobdržíte do 30.4.2021 registrační číslo, kontaktujte kancelář školy.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2020), přihlásí jej zákonní zástupci k zápisu znovu. Mohou být přihlášeny i ty děti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015 k plnění povinné školní docházky je  doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

vydaná v souladu se záměrem města o rovnoměrném naplnění 1. tříd v Novém Městě na Moravě.

Kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí.

 • Ve školním roce 2021/2022 Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou otevře dvě první třídy.
 • Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Nové Město na Moravě č. 1/2020, kterou se stanovily spádové obvody pro jednotlivé základní školy ve městě Nové Město na Moravě.
 • V případě volné kapacity ve dvou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou, přihlížet k těmto kritériím:
 • 1. Trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě.
 • 2. Sourozenci ve vyšších ročnících této školy.
  • Doplňujícím kritériem k bodu 2 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.

Ve školním roce 2021/22 se na Vás budou těšit paní učitelky Mgr. Iva Hubáčková a Mgr. Adéla Fukanová.

Nabídka školy zde

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Tomáš Augustýn Ph.D.

ředitel školy

 

 

 

 

Soubory ke stažení