Zápis do první třídy na školní rok 2020-2021 bez přítomnosti dětí

Věra Burešová  Sdílet článek na nebo

Dle nařízení MŠMT se bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 konat  v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. Ředitel školy …

Zápis do první třídy na školní rok 2020-2021 bez přítomnosti dětí

Dle nařízení MŠMT se bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 konat  v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

Ředitel školy rozhodl, že rodiče mohou na naši školu odevzdávat žádosti o přijetí osobně od 14.4.2020 do 16.4.2020 nebo odeslat písemně na adresu školy nejpozději do 16.4.2020.

Rodiče budou podávat potřebné dokumenty na adresu školy:

 • elektronicky s elektronickým podpisem
   • na mail info@zs2nmnm.cz, zalesakova@zs2nmnm.cz
   • datovou schránkou – hr5jh3w
 • poštou na adresu školy
 • přímo do schránky školy

K zápisu jsou třeba tyto dokumenty (ke stažení):

Dokumenty bude také možné vyzvednout od 1.4. do 16.4. ve spojovacím krčku u jídelny od 8.00 do 13.00, popřípadě dle telefonické domluvy, telefon 566 598 600. 

Škola všem přihlášeným dětem zašle identifikační (registrační) číslo na Vámi udanou mailovou adresu. Pokud neobdržíte do 30.4.2020 registrační číslo, kontaktujte kancelář školy.

Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Vyplněný formulář Žádost o odklad školní docházky zde doložený doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa je třeba doručit ředitelství školy v době zápisu.

V případě nejasností volejte na telefon 566 598 600.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2019), přihlásí jej zákonní zástupci k zápisu znovu. Mohou být přihlášeny i ty děti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Každé dítě dostane identifikační (registrační) číslo, které Vám bude zasláno na mail uvedený v Žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání. Seznam identifikačních (registračních) čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2020/2021

vydaná v souladu se záměrem města o rovnoměrném naplnění 1. tříd v Novém Městě na Moravě.

Kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí.

 • Ve školním roce 2020/2021 Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou otevře dvě první třídy.
 • Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Nové Město na Moravě č. 1/2020, kterou se stanovily spádové obvody pro jednotlivé základní školy ve městě Nové Město na Moravě.
 • V případě volné kapacity ve dvou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou přihlížet k těmto kritériím:
 • 1. Trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě.
 • 2. Sourozenci ve vyšších ročnících této školy.
  • Doplňujícím kritériem k bodu 2 bude:
   • – ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.
 • 3. Vzdálenost místa trvalého bydliště od budovy ZŠ Leandra Čecha 860, přičemž přednost má dítě bydlící blíže této budově.
  • Doplňujícím kritériem u bodu 3 bude věk dítěte. Pořadí se bude stanovovat podle data narození (tzn. od nejstaršího k nejmladšímu).

V Novém Městě na Moravě dne 25. 3. 2020

Mgr. Jan Krakovič

ředitel školy