II. základní škola

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

/ Vlasta Zálešáková

Vážení rodiče, zápis do školní družiny na školní rok 2022/23 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 od 7:00 do 8:30 hod. ve vstupním vestibulu školy …

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,

zápis do školní družiny na školní rok 2022/23 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 od 7:00 do 8:30 hod. ve vstupním vestibulu školy (spojovací krček).

Pravidelný provoz školní družiny začne v pátek 2. září 2022 ranní družinou od 6:00 hodin.

Z důvodu velkého zájmu o školní družinu a omezeného počtu přijatých dětí budeme při zápisu dbát na kritéria přijetí do školní družiny.

Kritéria pro přijetí žáků 4. a 5. ročníku ve školním roce 2022/2023

1. Pravidelná docházka do školní družiny (4 dny v týdnu)

2. Přespolní žáci, sourozenci žáků nižších ročníků

3. Přespolní žáci

4. Novoměstští žáci doporučení OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí)

5. Novoměstští žáci dle času příchodu k zápisu

Zápisní lístek ke stažení zde

Vedoucí vychovatelka Martina Strachoňová

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof