II. základní škola

Zápis do školní družiny na školní rok 2021/22

/ Vlasta Zálešáková

Ve středu 1. září 2021 proběhne zápis do školní družiny.  Pro žáky 2. –  5. ročníku bude  od 7:00 do 8:30 hodin v krčku při …

Zápis do školní družiny na školní rok 2021/22

Ve středu 1. září 2021 proběhne zápis do školní družiny. 

Pro žáky 2. –  5. ročníku bude  od 7:00 do 8:30 hodin v krčku při vstupu do budovy školy. V případě, že nemůžete své dítě k zápisu doprovodit, nezapomeňte mu připomenout, že si musí zápisní lístek vyzvednout! Zájem je velký a druhý den své dítě do družiny nebudete moci přihlásit. Dejte mu, prosím, informaci, od kdy do družiny nastoupí a zda bude chodit i na ranní družinu. Pravidelný provoz bude zahájen ve čtvrtek 2. září 2021 v 6:00 hodin.

Zápis pro žáky 1. ročníku a jejich starších sourozenců proběhne po skončení vyučování v 8:30 v přízemí školy v jednotlivých odděleních školní družiny.  

1.A – tř. uč. Mgr. M. Cihelková v I. oddělení ŠD (vedoucí vychovatelka M. Strachoňová)          

1.B – tř. uč. Mgr. I. Hubáčková ve III. oddělení ŠD (vychovatelka K. Horváthová)

Zápisní lístek ŠD 2021_2022

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof