II. základní škola

Žížaláci ve vermikompostéru

/ Kateřina Petrová

PROJEKTOVÝ DEN – OPVVV

Žížaláci ve vermikompostéru

Vermikompostér Urbalive je nádoba určená k domácímu kompostování kuchyňského bioodpadu pomocí kalifornských žížal. Tento vermikompostér vytvořila česká firma Plastia z Nového Veselí. My jsme využili nabídku firmy, která nám vermikompostér do konce školního roku zapůjčila.

Náš badatelský projekt začal 4. května, kdy do naší školy přijela zástupkyně fy Plastia a připravila pro žáky 4. a 5. ročníku a členy Ekotýmu besedu, na které jsme se dozvěděli vše potřebné. Jak vermikompostér funguje, kde ho umístit, jak se o žížaly starat, čím je krmit a spoustu dalších zajímavostí a užitečných informací. A pak už to bylo jen na nás. Členové Ekotýmu  předali v hodinách prvouky a přírodopisu získané znalosti o kompostování a jeho využití ostatním žákům naší školy. Sestavili jsme hlídky, které se pravidelně o žížaly starají, krmí je zbytky ovoce, slupkami od zeleniny, čajovými sáčky, a paní učitelky přidávají občas sedlinu z kávy. Pracovité žížaly ve vermikompostéru přeměňují rostlinné zbytky na vermikompost a žížalí čaj. Získáváme tak vysoce kvalitní organické hnojivo pro naše rostliny ve třídách. Pozorujeme, co se děje v půdě a poznatky zapisujeme do Žížalího deníku. Děti z 5. B  v rámci badatelského projektu vytvořily informační plakáty a letáky o vermikompostování a žížalkách.

Žáci dění ve vermikompostéru pravidelně sledují a vypadá to, že se u nás žížalám docela líbí.

L. Zdražilová

 

Partneři školy

banner_v21logo_partnerska

Projekty

unieban_eu_npologosbeneficaireserasmusleft_withthesupportof