Zprávičky ze 4. C

1.B  Sdílet článek na nebo

Hlásíme se opět z naší třídy, abychom vás informovali o tom, co jsme zažili během měsíce listopadu a prosince. Začátkem listopadu jsme se zúčastnili akce BESIP, …

Zprávičky ze 4. C

Hlásíme se opět z naší třídy, abychom vás informovali o tom, co jsme zažili během měsíce listopadu a prosince. Začátkem listopadu jsme se zúčastnili akce BESIP, čekala nás teorie – jak se správně pohybovat v silničním provozu na kole, dopravní značky, křižovatky a praktická část na dopravním hřišti. V hodinách výtvarné výchovy jsme z keramické hlíny vyráběli vánočního kapra. Navštívili jsme tradiční včelařskou výstavu – Vůně medu. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, ochutnali několik druhů medu a nakoupili jsme sladké perníčky a voňavé svíčky. Před začátkem adventu jsme vyrobili tradiční adventní dekorace a třídu jsme provoněli jehličím, skořicí a pomeranči. Hned další týden jsme oslavili svátek svatého Mikuláše. Jako každý rok nám čerti proletěli třídou, zanechali sirný zápach, černé šmouhy a zapečetěný dopis. Za splněné úkoly v čertovském daltonském dnu jsme dostali sladkou nadílku. Průběžně jsme nacvičovali na vánoční vystoupení. V kuchyňce jsme si upekli vánoční sušenky. V úterý 19. prosince jsme vánoční vystoupení „O Marii a Ježíškovi“ předvedli našim nejbližším. Vánoce se kvapem blížily, a tak jsme si užili vánoční daltonský den a zhlédli příběh „Kouzelní kmotříčci a Vánoce“. Týden, který voněl pohodou, koledami, vánočními příběhy a rozsvíceným stromečkem ve třídě, jsme završili návštěvou filmového představení v kulturním domě a rozdáváním dárků, kterých se objevilo pod naším stromečkem velmi mnoho. Všichni jsme se už těšili na Štědrý den, vánoční prázdniny a lidičky, které máme moc rádi. Přejeme všem do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.