Aktivity – aktuality

Školním rok 2019/2020

tento školní rok jsme již pořádali

diskotéka                    5. – 9. třída     13. 11. 2019

SR už přispěl 9. třídám částkou  150,- Kč každému žáku, jehož rodič je členem SR  na absolventskou mikinu.

Nově bylo na členské schůzi odhlasováno, že SR přispěje 5. třídám částkou  100,- Kč každému žáku, jehož rodič je členem SR na tričko jako rozloučení s 1. stupněm.

Členská schůze – dotazy ke školní jídelně

Na členské schůzi padly dotazy v diskusi s panem ředitelem směrem ke školní jídelně. Bylo dohodnuto, že tyto dotazy budou zodpovězeny přímo paní vedoucí ŠJ. Náš dopis i odpovědi na něj si můžete přečíst.

Dotazy jídelna

Odpovědi jídelna

Co nás čeká:

  • Adventní dílny                1. – 4. třída     10. 12. 2019
  • Kino                                  celá škola        20. 12. 2019
  • Velikonoční dílny           1. – 4. třída
  • Mobilní planetárium     celá škola       na Členské schůzi bylo odhlasováno, že SR přispěje částkou 25 000,- Kč
  • Preventivní programy pro třídy průběžně pouze spolufinancujeme. Do konce roku 2019 přispějeme částkou 10500,- Kč

 

Školním rok 2018/2019

pořádali jsme tyto akce

kino                             celá škola        21. 12. 2018

velikonoční dílny        1. – 4. třída     2. 4. 2019

diskotéka                    5. – 9. třída     7. 2. 2019

Preventivní programy pro třídy průběžně pouze spolufinancujeme.

V prvním pololetí školního roku 2018/19 jsme museli zrušit dvě akce, diskotéku a vánoční dílny z důvodů nemocí. V prosinci nakonec proběhlo kino a všechny děti dostaly perníček ze Sněžného. V únoru byla odložená diskotéka, kterou organizujeme s pomocí DDM.

Devátým třídám jsme dali každému žáku, jehož rodič je členem SR, 150,- Kč na absolventské tričko.

Každá třída dostala příspěvek 100,- Kč na dítě našeho člena, který byl použit dle uvážení třídního učitele – pracovní sešity, doprava, odměny, výkresy, výlet…

21.6.2019 škola oslavila 50. výročí od založení Akademií na dvoře, SR přispěl občerstvením pro vystupující děti.

Přes SR se kupují a objednávají všechny pracovní sešity. Dále fakturujeme například dopravu na divadelní představení.

Soubory ke stažení